ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมระดับขั้นพื้นฐาน(ป.1-ม.6)
รางวัลชมเชย กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ Speech Contest (อ่าน 500) 09 ส.ค. 59
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน สมาร์ท เบรน จินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 16 (อ่าน 461) 02 ส.ค. 59
ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.1 – ป.3 (อ่าน 372) 02 ส.ค. 59
วันภาษาไทยแห่งชาติ 2559 (อ่าน 403) 02 ส.ค. 59
รางวัลชนะเลิศ กีฬาเทควันโด (อ่าน 358) 28 ก.ค. 59
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 แข่งขันขับร้องเพลงจีนประกอบจิตลีลา (อ่าน 415) 25 ก.ค. 59
กิจกรรมวันสุนทรภู่ (อ่าน 380) 25 ก.ค. 59
กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน (อ่าน 384) 25 ก.ค. 59
การแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (อ่าน 487) 14 ก.ค. 59
วันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือไทย (อ่าน 374) 05 ก.ค. 59
กิจกรรมวันสุนทรภู่ (อ่าน 370) 27 มิ.ย. 59
แข่งขันบาสเก็ตบอลในโครงการธนาคารออมสิน (อ่าน 361) 27 มิ.ย. 59
กิจกรรมวันไหว้ครู (อ่าน 454) 22 มิ.ย. 59
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก (อ่าน 441) 22 มิ.ย. 59
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (อ่าน 561) 31 พ.ค. 59
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง (อ่าน 462) 24 พ.ค. 59
ร่วมงาน ครูพันธุ์เหมาะ นักเรียนพันธุ์ใหม่ (อ่าน 402) 28 มี.ค. 59
ระดับชั้น ม.3 มอบของที่ระลึกโรงเรียน (อ่าน 398) 02 มี.ค. 59
แสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง (อ่าน 475) 02 มี.ค. 59
พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้น ม.3, ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 526) 23 ก.พ. 59
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง การแข่งขันทักษะวิชาภาษาจีน (อ่าน 572) 18 ก.พ. 59
เลือกตั้งทีมสภานักเรียน (อ่าน 503) 18 ก.พ. 59
กิจกรรม P.R.C สานสัมพันธ์ IT วิชชานารีลำปาง (อ่าน 478) 08 ก.พ. 59
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับชั้น ม.1-3 (อ่าน 541) 05 ก.พ. 59
แสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง การแข่งขันว่ายน้ำ อำเภอฝางดาวิซาร่า ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 5 (อ่าน 539) 03 ก.พ. 59
โครงการ คลองสวยน้ำใส ลำปางนครแห่งความสุข (อ่าน 480) 02 ก.พ. 59
การแข่งขันวาดภาพจากเรื่องเล่าภาษาจีน (อ่าน 473) 28 ม.ค. 59
การแข่งขันมนุษย์เจ้าปัญหา(ตอบปัญหา) (อ่าน 418) 28 ม.ค. 59
ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยธรณีแผ่นดินไหว (อ่าน 451) 22 ม.ค. 59
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 (อ่าน 749) 12 ม.ค. 59
เทศกาลคริสตมาสและนิทรรศการทางวิชาการ 2015 (อ่าน 556) 06 ม.ค. 59
เทศกาลวันคริสตมาสและปีใหม่ (อ่าน 516) 06 ม.ค. 59
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ป.1-3 (อ่าน 7425) 22 ธ.ค. 58
แสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง (ประกวดวาดภาพกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา) (อ่าน 481) 18 ธ.ค. 58
แสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง กีฬาเทควันโด (อ่าน 417) 16 ธ.ค. 58
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ป.4-6 (อ่าน 440) 16 ธ.ค. 58
ร่วมกิจกรรมเดินการกุศล สโมสรไลออนส์ ลำปาง (อ่าน 449) 16 ธ.ค. 58
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา อบรมหัวข้อ พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ (อ่าน 515) 14 ธ.ค. 58
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง (อ่าน 422) 09 ธ.ค. 58
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 448) 09 ธ.ค. 58