ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมระดับขั้นพื้นฐาน(ป.1-ม.6)
บริษัท ฟรีสแลนด์ คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ (อ่าน 488) 03 ธ.ค. 58
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (อ่าน 424) 25 พ.ย. 58
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) (อ่าน 451) 25 พ.ย. 58
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) (อ่าน 482) 25 พ.ย. 58
ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 545) 18 พ.ย. 58
ธนาคารโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 647) 17 พ.ย. 58
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 606) 17 พ.ย. 58
ร่วมไว้อาลัยผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 495) 16 พ.ย. 58
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง (อ่าน 550) 16 พ.ย. 58
ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 (อ่าน 446) 12 พ.ย. 58
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนตัวอย่างที่ดีในการออม (อ่าน 957) 10 พ.ย. 58
ประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงการเปิดเรียนหลักสูตร IEP (อ่าน 483) 10 พ.ย. 58
ผลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ แม่โจ้โอเพ่น ครั้งที่ 6 (อ่าน 531) 10 พ.ย. 58
ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (อ่าน 494) 10 พ.ย. 58
แสดงความยินดีและร่วมพิธีมอบถวายอาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี (อ่าน 569) 04 พ.ย. 58
แสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ที่สอบผ่าน HSK ระดับ 4 (อ่าน 497) 04 พ.ย. 58
แสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ในการแข่งขัน Lompang Taekwondo Open Championship 2015 (อ่าน 485) 04 พ.ย. 58
ประชุมสภากาแฟ (อ่าน 462) 04 พ.ย. 58
วันปิยมหาราช (อ่าน 398) 04 พ.ย. 58
ร่วมไว้อาลัยงานศพผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 639) 04 พ.ย. 58
ลงนามบันทึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อ่าน 435) 04 พ.ย. 58
เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Thailand Science ChallengE ท้าประลองวิทย์ (อ่าน 481) 03 พ.ย. 58
วิจัยชั้นเรียนครูระดับชั้น ม.4-6 (อ่าน 559) 03 พ.ย. 58
วิจัยชั้นเรียนครูระดับชั้น ม.1-3 (อ่าน 662) 03 พ.ย. 58
ผู้บริหารโรงเรียนวิชชานารี ร่วมแสดงมุฑิตาจิต ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 (อ่าน 421) 03 พ.ย. 58
วิจัยชั้นเรียนครูระดับชั้น ป.4-6 (อ่าน 468) 03 พ.ย. 58
วิจัยชั้นเรียนครูระดับชั้น ป.1-3 (อ่าน 535) 03 พ.ย. 58
วิจัยชั้นเรียนครูระดับปฐมวัย (อ่าน 498) 03 พ.ย. 58
พิธีปิดโครงการ D.A.R.E (อ่าน 422) 03 พ.ย. 58
วันสันติภาพสากล (อ่าน 394) 03 พ.ย. 58
อบรมพัฒนาครู บุคลากร หัวข้อ เทคนิคการสอนและการผลิตสื่อ (อ่าน 585) 29 ต.ค. 58
ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทำสัญญามอบทุนสนับสนุนโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (อ่าน 502) 18 ก.ย. 58
แข่งขันคณิตคิดเร็ว ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนผดุงราษฎร์ (อ่าน 570) 18 ก.ย. 58
กีฬานักเรียน นักศึกษาส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปางประจำปี 2558 (อ่าน 549) 18 ก.ย. 58
กิจกรรม English Camp 2015 (อ่าน 636) 18 ก.ย. 58
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ (อ่าน 485) 17 ก.ย. 58
สัมมนาเรื่อง "ผู้บริหารยุคใหม่กับการพัฒนาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับเด็ก GenZ" (อ่าน 550) 14 ก.ย. 58
ร่วมไว้อาลัยคุณพ่อ อ.นารีณัฐ วงศ์ศาลา (อ่าน 529) 14 ก.ย. 58
แข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อ่าน 547) 08 ก.ย. 58
อบรมภาษาอังกฤษ หัวข้อ “English for everyday life” (อ่าน 587) 07 ก.ย. 58