ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมระดับขั้นพื้นฐาน(ป.1-ม.6)
พันธกิจการศึกษาฯ มอบเงินสนับสนุนให้โรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 468) 07 ก.ย. 58
สัมมนา พันธกิจการเผยแพร่พระกิตติคุณ (อ่าน 457) 07 ก.ย. 58
การแข่งขันกีฬาเทควันโด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่แชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2558 (อ่าน 464) 07 ก.ย. 58
ประกวดระบายสีภาพวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 1036) 07 ก.ย. 58
อบรม การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3 (อ่าน 362) 07 ก.ย. 58
สำนักงานพันธกิจศึกษาติดตามโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิฯ (อ่าน 462) 07 ก.ย. 58
ค่าย วิทย์-คณิต (อ่าน 586) 25 ส.ค. 58
สมาคมกีเดียนส์ มอบพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 568) 25 ส.ค. 58
ทัศนศึกษา ป.4 – ม.3 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อ่าน 556) 25 ส.ค. 58
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "จงกระทำพันธบริการของท่านให้สำเร็จ" (อ่าน 457) 24 ส.ค. 58
ร่วมลงนามถวายพระพร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (อ่าน 473) 13 ส.ค. 58
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 620) 13 ส.ค. 58
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง (อ่าน 498) 13 ส.ค. 58
อบรม Maths-Whizz เซียนคณิตศาสตร์ (อ่าน 457) 13 ส.ค. 58
อบรมหัวข้อ “ เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นเลิศ ” (อ่าน 466) 13 ส.ค. 58
กิจกรรมวันอาเซียน 2015 ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย (อ่าน 799) 13 ส.ค. 58
กิจกรรมวันอาเซียน (อ่าน 568) 13 ส.ค. 58
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวิชชานารี ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 470) 07 ส.ค. 58
อบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนทดลองวิทย์ (อ่าน 427) 06 ส.ค. 58
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการภายใน ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1095) 05 ส.ค. 58
อบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ด้วย STEM เพื่อสร้างทักษะที่จำเป็นของชีวิตในศตวรรษที (อ่าน 491) 05 ส.ค. 58
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.3 (อ่าน 453) 05 ส.ค. 58
ค่ายวงโยธวาทิตโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 503) 05 ส.ค. 58
วันภาษาไทยแห่งชาติ (อ่าน 453) 05 ส.ค. 58
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (อ่าน 436) 05 ส.ค. 58
ต้อนรับทีมงานผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย (อ่าน 583) 05 ส.ค. 58
แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน และคณะกรรมการมิชชั่นทีม (อ่าน 489) 05 ส.ค. 58
อบรม “การสร้างวินัยเชิงบวก” (อ่าน 627) 27 ก.ค. 58
การแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ อุตรดิตถ์แชมเปี้ยนชิพ (อ่าน 436) 27 ก.ค. 58
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ "ลำพูน แชมป์เปี้ยนชิพ 2015" (อ่าน 482) 27 ก.ค. 58
ทีมงานวิชาการเข้าร่วมการอบรม "โรงเรียนก้าวหน้า วิชาการเข้มแข็ง" (อ่าน 439) 24 ก.ค. 58
วันสิ่งแวดล้อมโลก (อ่าน 451) 13 ก.ค. 58
โครงการฝึกอบรมแกนนำ (นายหมู่) ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (อ่าน 488) 13 ก.ค. 58
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 (อ่าน 505) 08 ก.ค. 58
กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 495) 08 ก.ค. 58
ขอแสดงยินดีกับนักเรียนคนเก่ง (อ่าน 479) 08 ก.ค. 58
ผลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำพระยาพิชัย แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 (อ่าน 501) 08 ก.ค. 58
อบรมการขับเคลื่อน "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา" (อ่าน 590) 06 ก.ค. 58
ตรวจสอบบัญชีโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 481) 23 มิ.ย. 58
จ่ายเงินค่าชุดนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 525) 23 มิ.ย. 58