ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมระดับขั้นพื้นฐาน(ป.1-ม.6)
แสดงความยินดีกับนักกีฬาเทควันโด (อ่าน 388) 19 ม.ค. 58
คณะครู ระดับชั้น ป.4-6 ออกประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนใหม่ ปี2558 (อ่าน 425) 19 ม.ค. 58
ร้องเพลงอวยพร และมอบกระเช้าเนื่องในวันคริสตมาสและวันขึ้นปีใหม่ (อ่าน 407) 19 ม.ค. 58
งาน 126 ปีลีลาวดีหรรษา (อ่าน 503) 19 ม.ค. 58
อบรมการเสริมสร้างค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ (อ่าน 553) 19 ม.ค. 58
กองลูกเสือระดับชั้น ม.1-3 จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ (อ่าน 497) 19 ม.ค. 58
ประชุมภาคี 4 ฝ่าย (อ่าน 535) 15 ม.ค. 58
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ป.4-6 (อ่าน 959) 15 ม.ค. 58
ร่วมไว้อาลัย (อ่าน 506) 17 ธ.ค. 57
โครงการวิจัยในโครงการวิจัยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (อ่าน 510) 13 ธ.ค. 57
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร (อ่าน 642) 10 ธ.ค. 57
ร่วมแสดงความยินดี (อ่าน 520) 08 ธ.ค. 57
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (อ่าน 498) 08 ธ.ค. 57
ร่วมแสดงความชื่นชมยินดี นักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 610) 08 ธ.ค. 57
แชมป์เทควันโด (อ่าน 466) 08 ธ.ค. 57
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา (อ่าน 484) 08 ธ.ค. 57
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา นำนักเรียนรับรางวัลเซปักตะกร้อหญิง 18 ปี (อ่าน 491) 08 ธ.ค. 57
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.35 ลำปาง (อ่าน 724) 08 ธ.ค. 57
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มโรงเรียนเอกชนลำปาง (อ่าน 866) 08 ธ.ค. 57
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 622) 08 ธ.ค. 57
ร่วมโครงการรีทรีตรองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้บริหาร (อ่าน 405) 03 ธ.ค. 57
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 7 อุปนิสัยสำหรับนักการศึกษา (อ่าน 544) 03 ธ.ค. 57
ร่วมประชุมปฏิบัติการงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน (อ่าน 446) 03 ธ.ค. 57
กองลูกเสือร่วมกิจกรรมวันวชิราวุธ (อ่าน 489) 02 ธ.ค. 57
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 612) 02 ธ.ค. 57
ค่ายคณิตศาสตร์ (อ่าน 549) 02 ธ.ค. 57
ประชุมชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 502) 26 พ.ย. 57
กิจกรรมรอบรู้อาเซียน (อ่าน 1089) 19 พ.ย. 57
นำเสนอโครงงานวิจัยฯ โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (อ่าน 580) 19 พ.ย. 57
ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย (อ่าน 472) 17 พ.ย. 57
โรงเรียนวิชชานารี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนเทศบาล 5 (อ่าน 518) 14 พ.ย. 57
โรงเรียนวิชชานารี ยินดีต้อนรับครอบครัว Mrs.Pamela Bradburn (อ่าน 578) 14 พ.ย. 57
กิจกรรมบูรณาการวันล่องสะเปา (อ่าน 1609) 06 พ.ย. 57
มอบเงินสนับสนุนจัดทำป้ายข้อพระคัมภึร์ สุภาษิต คำพังเพย (อ่าน 630) 06 พ.ย. 57
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการคิดอย่างเป็นเหตุ – ผล การเรียนการสอนโครงงานฐานวิจัย (อ่าน 507) 04 พ.ย. 57
ประกวดการแข่งขัน TO BE NOMBER ONE IDOL (อ่าน 615) 28 ต.ค. 57
ร่วมงานพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 (อ่าน 512) 28 ต.ค. 57
โครงการเครือข่ายเยาวชนคนใฝ่ดี (อ่าน 570) 28 ต.ค. 57
ร่วมประชุมสมัชชา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย (อ่าน 626) 22 ต.ค. 57
ร่วมงานเกษียณอายุราชการ (อ่าน 435) 22 ต.ค. 57