ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมระดับขั้นพื้นฐาน(ป.1-ม.6)
แสดงความยินดี (อ่าน 488) 17 ต.ค. 57
คณะครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน (อ่าน 572) 13 ต.ค. 57
เสวนา : โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (อ่าน 541) 13 ต.ค. 57
วิจัยในชั้นเรียน (อ่าน 547) 10 ต.ค. 57
อบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่อง (อ่าน 498) 10 ต.ค. 57
รับมอบเช็คประกันอุบัติเหตุนักเรียนโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 493) 10 ต.ค. 57
ประชุมผู้บริหารเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนลำปางเขต1 (อ่าน 547) 10 ต.ค. 57
มอบเงินร่วมไว้อาลัยผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 462) 03 ต.ค. 57
โรงเรียนคู่พัฒนา มอบเงินสนับสนุนการเพื่อพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ (อ่าน 503) 03 ต.ค. 57
ร่วมงานวันเกษียณอายุ มุฑิตาจิตข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2557 (อ่าน 462) 03 ต.ค. 57
ร่วมพิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน และวุฒิบัตร ของผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. (อ่าน 1154) 30 ก.ย. 57
ร่วมไว้อาลัยผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 556) 30 ก.ย. 57
ทีมงานวิชาการโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 531) 30 ก.ย. 57
โครงการ D.A.R.E สภ.เมืองลำปาง (อ่าน 579) 24 ก.ย. 57
นักเรียน ม.4-6 ร่วมกิจกรรมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง (อ่าน 729) 24 ก.ย. 57
วันสันติภาพสากล 2557 (อ่าน 712) 24 ก.ย. 57
วันเยาวชนแห่งชาติ ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 482) 24 ก.ย. 57
นักเรียน ม.1-3 ร่วมกิจกรรมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง (อ่าน 555) 24 ก.ย. 57
ร่วมพิธีอัญเชิญพระเกี้ยว (อ่าน 1021) 24 ก.ย. 57
รับมอบของที่ระลึก (อ่าน 477) 24 ก.ย. 57
ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ คุณธรรม จริยธรรม (อ่าน 1138) 18 ก.ย. 57
ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้แบบคริสเตียนมอนเตสซอรี่ (อ่าน 802) 18 ก.ย. 57
English Camp 2014 (อ่าน 547) 16 ก.ย. 57
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตคิดเร็ว (อ่าน 878) 16 ก.ย. 57
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพและรับรางวัล (อ่าน 1657) 16 ก.ย. 57
ร่วมไว้อาลัย (อ่าน 535) 14 ก.ย. 57
ตรวจสอบบัญชีภายในมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย (อ่าน 657) 14 ก.ย. 57
ร่วมสบทบทุนช่วยเหลือครู นักเรียนโรงเรียนผาแดงวิทยา (อ่าน 500) 14 ก.ย. 57
ประชุมสัมมนาติดตามการพัฒนาศักยภาพทีมงานวิชาการ (อ่าน 462) 10 ก.ย. 57
ป.4-ป.6 ชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 (อ่าน 556) 04 ก.ย. 57
ม.1- ม.4 เข้าร่วมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 (อ่าน 579) 04 ก.ย. 57
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินผล (อ่าน 486) 04 ก.ย. 57
นักเรียน ป.1-ป.3 ทัศนศึกษา (อ่าน 508) 04 ก.ย. 57
คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมไว้อาลัย (อ่าน 518) 04 ก.ย. 57
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 588) 04 ก.ย. 57
งานวันวิทยาศาสตร์น้อย 2557 (อ่าน 693) 04 ก.ย. 57
ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (อ่าน 400) 04 ก.ย. 57
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 449) 04 ก.ย. 57
ร่วมกิจกรรมวันอาเซียน 2014 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (อ่าน 1217) 03 ก.ย. 57
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนผดุงราษฏร์ เยี่ยมโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 446) 03 ก.ย. 57