งานอนามัยโรงเรียน
วัคซีน (อ่าน 312) 18 มี.ค. 64
เคลือบหลุมร่องฟันและทาฟลูออไรด์ (อ่าน 391) 08 ก.พ. 64
โครงการจิตอาสา (อ่าน 420) 10 ส.ค. 63
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (อ่าน 414) 24 ก.ค. 63
ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก (อ่าน 470) 20 ก.ค. 63
ตรวจสุขภาพช่องปาก (อ่าน 577) 23 ม.ค. 63
งานทันตกรรม (อ่าน 593) 22 ก.ค. 62
เดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย (อ่าน 829) 31 พ.ค. 62
งานทันตกรรม (อ่าน 601) 10 ก.ย. 61
วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก (อ่าน 1001) 23 ส.ค. 61
ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากชั้นอนุบาล 1-3 (อ่าน 719) 11 ก.ค. 61
ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก (อ่าน 696) 18 มิ.ย. 61
นิทรรศการคุ้มครองผู้บริโภค (อ่าน 965) 18 ก.ย. 60
อบรมนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 967) 07 ก.ย. 60
นักเรียนชั้น ป.1 ป.5 และ ป.6 ได้รับการเคลือบร่องฟัน อุดฟันและ ขูดหินปูน (อ่าน 959) 10 ส.ค. 60
15 มิถุนายน “วันไข้เลือดออกอาเซียน” (ASEAN Dengue Day) (อ่าน 950) 22 มิ.ย. 60
เดินรณรงค์รัฐ ราษฏร์ ประสานใจ ต้านภัยไข้เลือดออก (อ่าน 880) 12 มิ.ย. 60
ตรวจวัดสายตาเบื้องต้น (อ่าน 1048) 06 มิ.ย. 60
โครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านม (อ่าน 796) 06 มิ.ย. 60
คัดกรองสุขภาพช่องปาก (อ่าน 762) 26 พ.ค. 60
อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมครูผู้จัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตและเพศวิถีศึกษารอบด้าน (อ่าน 874) 10 ต.ค. 59
ร่วมโครงการอบรมส่งเสริมความรู้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ 2559 (อ่าน 863) 10 ต.ค. 59
คัดกรองสุขภาวะช่องปาก (อ่าน 872) 15 ส.ค. 59
วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก (อ่าน 900) 15 ส.ค. 59
โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย (อ่าน 1736) 13 มิ.ย. 59
รับป้ายโรงเรียน อย.น้อย ประจำปี พ.ศ 2558 (อ่าน 1353) 10 มิ.ย. 59
โครงการถอดบทเรียนกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น) (อ่าน 1306) 01 มี.ค. 59
สโมสรไลออนส์ลำปางได้มอบทุนการศึกษา และแว่นสายตา (อ่าน 1180) 23 ก.พ. 59
ร่วมโครงการมหกรรมอนามัยดี ชีวีมีสุข (อ่าน 952) 21 ม.ค. 59
นิทรรศการคุ้มครองผู้บริโภค (อ่าน 1143) 04 ม.ค. 59
ประเมินโรงเรียน อย.น้อย คุ้มครองผู้บริโภค (อ่าน 1448) 04 ม.ค. 59
โครงการแกว่งแขน ลดพุง มุ่งสู่สุขภาพดี ปี 2559 (อ่าน 1213) 24 พ.ย. 58
วัคซีนป้องกันโรคหัด - หัดเยอรมัน (อ่าน 957) 10 ก.ย. 58
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก (อ่าน 1241) 07 ก.ย. 58
อบรมแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 1229) 03 ก.ย. 58
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย (อ่าน 954) 03 ก.ย. 58
อดเปรี้ยวไว้กินหวานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (อ่าน 1046) 03 ก.ย. 58
ตรวจสุขภาพนักเรียน (อ่าน 1093) 24 มิ.ย. 58
เดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย (อ่าน 1566) 09 มิ.ย. 58
นักเรียน ม.1 เข้ารับการอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านสุขอนามัยการเจริญพันธุ์ (อ่าน 1259) 03 มี.ค. 58