ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ระดับปฐมวัย
แข่งขันการประกวดเล่านิทาน (อ่าน 5) 23 ก.ค. 61
ชมการสาธิตในการป้องกันภัยที่เกิดจากการโดยสารจากรถยนต์ (อ่าน 51) 27 มิ.ย. 61
งานวันอนุบาลสัมพันธ์ (อ่าน 303) 02 มี.ค. 61
การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน (อ่าน 427) 08 พ.ย. 60
กิจกรรมการประดิษฐ์กระทงระดับปฐมวัย (อ่าน 406) 08 พ.ย. 60
ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง ชั้นอนุบาล 3 (อ่าน 410) 21 ก.ย. 60
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นอนุบาล 2 (อ่าน 416) 15 ก.ย. 60
กิจกรรมบ้านนักวิยาศาสตร์น้อย (อ่าน 411) 13 ก.ย. 60
ทัศนศึกษานั่งรถม้าชมเมืองลำปาง ชั้นอนุบาล 1 (อ่าน 416) 04 ก.ย. 60
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 405) 16 ส.ค. 60
ประชุมจัดทำหลักสูตรเนอสเซอรี่ (อ่าน 339) 09 ส.ค. 60
วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก (อ่าน 322) 03 ส.ค. 60
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 (อ่าน 325) 01 ส.ค. 60
การฝึกซ้อมอพยพสถานการณ์แผ่นดินไหวระดับปฐมวัย (อ่าน 288) 26 ก.ค. 60
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 409) 12 มิ.ย. 60
วิชชานารีเนอสเซอรี่ ได้รับการยกย่องเป็น สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ประเภทสถานศึกษา/มูลนิธิองค์กร ระดับดี (อ่าน 439) 02 มี.ค. 60
งานวันอนุบาลสัมพันธ์ (อ่าน 420) 27 ก.พ. 60
ทัศนศึกษา นักเรียนชั้นอนุบาล 3 (อ่าน 374) 09 ก.พ. 60
กิจกรรมวันเด็ก (อ่าน 425) 18 ม.ค. 60
กิจกรรมกีฬาสีภายในระดับปฐมวัย (อ่าน 481) 21 พ.ย. 59
ทัศนศึกษาฟาร์มแกะ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อ่าน 594) 12 ก.ย. 59
ทัศนศึกษานั่งรถม้าชมเมืองลำปาง ชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 1 (อ่าน 573) 05 ก.ย. 59
กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย (อ่าน 611) 24 ส.ค. 59
ประเมินผลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็ก (อ่าน 544) 18 ส.ค. 59
ชมรมผู้ปกครองฯ มอบของเล่นให้กับเด็กชั้นเตรียมอนุบาล (อ่าน 538) 09 ส.ค. 59
การแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 812) 14 ก.ค. 59
งานวันอนุบาลสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 800) 23 ก.พ. 59
ประกวดวาดภาพวันเด็ก (อ่าน 728) 12 ม.ค. 59
กิจกรรมประดิษฐ์กระทง (อ่าน 757) 18 ธ.ค. 58
ทัศนศึกษาศูนย์ฝึกลูกช้างไทย ชั้นอนุบาล 3 (อ่าน 904) 18 ก.ย. 58
ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง ชั้นอนุบาล 2 (อ่าน 902) 17 ก.ย. 58
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กวิชชานารีเนอสเซอรี่ (อ่าน 726) 17 ก.ย. 58
จัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย (อ่าน 859) 09 ก.ย. 58
ทัศนศึกษานั่งรถม้าชมเมือง ระดับปฐมวัย อนุบาล 1 (อ่าน 831) 09 ก.ย. 58
ประชุมกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย (อ่าน 694) 09 ก.ย. 58
กิจกรรมบ้านนักวิยาศาสตร์น้อย (อ่าน 1134) 09 ก.ย. 58
กิจกรรมปลูกพืชผักสมุนไพร (อ่าน 735) 09 ก.ย. 58
กิจกรรมนมัสการที่คริสตจักรที่ 1 ลำปาง (อ่าน 714) 09 ก.ย. 58
กิจกรรมวันไหว้ครู (อ่าน 1029) 09 ก.ย. 58
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก (อ่าน 774) 09 ก.ย. 58