งานวิชาการ/ภาษาต่างประเทศ ระดับปฐมวัย-ขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 65
งานวันอนุบาลสัมพันธ์
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 64
กิจกรรมเมนูสมาร์ทศัพท์ภาษาอังกฤษ และรับแจกเครื่องดื่มโอวัลตินสมาร์ท
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 64
การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มปฐมวัยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 63
กิจกรรมการประดิษฐ์กระทง
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 63
เรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน เรื่องการปฏิบัติตนในการใช้รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ให้ปลอดภัย
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 63
ติดตั้งอุปกรณ์กันนกพิราบ
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 63
สถานการณ์เด็กปฐมวัย 3 ตุลาคม 2562
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 63
วันอนุบาลสัมพันธ์
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 63
กิจกรรมวันวิชาการระดับปฐมวัย
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 63
กิจกรรมวันเด็ก
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 63
กิจกรรมวันคริสตมาส
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 63
โครงการ Good Health ทำได้ไม่ยาก
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 62
การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มปฐมวัย
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 62
สัปดาห์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระดับปฐมวัย
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 62
โครงการสวนผักหนูน้อยพอเพียง
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 62
กิจกรรมตามฮีตตามฮอยระดับปฐมวัย
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 62
กิจกรรม English Camp
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 62
กิจกรรมขบวนพาเหรดกีฬาสีอนุบาล
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 62
กีฬาสีอนุบาล
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 62