กิจกรรม ระดับปฐมวัย
งานวันอนุบาลสัมพันธ์ (อ่าน 201) 29 มี.ค. 64
กิจกรรมเมนูสมาร์ทศัพท์ภาษาอังกฤษ และรับแจกเครื่องดื่มโอวัลตินสมาร์ท (อ่าน 270) 22 ก.พ. 64
การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มปฐมวัยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง (อ่าน 290) 23 ธ.ค. 63
กิจกรรมการประดิษฐ์กระทง (อ่าน 363) 03 พ.ย. 63
เรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน เรื่องการปฏิบัติตนในการใช้รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ให้ปลอดภัย (อ่าน 354) 19 ต.ค. 63
ติดตั้งอุปกรณ์กันนกพิราบ (อ่าน 312) 08 ก.ย. 63
สถานการณ์เด็กปฐมวัย 3 ตุลาคม 2562 (อ่าน 391) 03 ก.ย. 63
วันอนุบาลสัมพันธ์ (อ่าน 529) 17 ก.พ. 63
กิจกรรมวันวิชาการระดับปฐมวัย (อ่าน 543) 20 ม.ค. 63
กิจกรรมวันเด็ก (อ่าน 476) 13 ม.ค. 63
กิจกรรมวันคริสตมาส (อ่าน 470) 02 ม.ค. 63
โครงการ Good Health ทำได้ไม่ยาก (อ่าน 486) 25 พ.ย. 62
การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มปฐมวัย (อ่าน 438) 25 พ.ย. 62
สัปดาห์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระดับปฐมวัย (อ่าน 395) 21 พ.ย. 62
โครงการสวนผักหนูน้อยพอเพียง (อ่าน 546) 14 พ.ย. 62
กิจกรรมตามฮีตตามฮอยระดับปฐมวัย (อ่าน 349) 12 พ.ย. 62
กิจกรรม English Camp (อ่าน 557) 30 ก.ย. 62
กิจกรรมขบวนพาเหรดกีฬาสีอนุบาล (อ่าน 655) 30 ก.ย. 62
กีฬาสีอนุบาล (อ่าน 432) 30 ก.ย. 62
ทัศนศึกษาศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย (อ่าน 535) 12 ก.ย. 62
จัดกิจกรรม - Youngrak Church และคณะมิชชั่นทีมจากประเทศเกาหลี (อ่าน 395) 22 ส.ค. 62
กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย (อ่าน 704) 22 ส.ค. 62
การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มปฐมวัย (อ่าน 432) 05 ส.ค. 62
แข่งขันประกวดเล่านิทาน (อ่าน 335) 30 ก.ค. 62
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 411) 26 ก.ค. 62
ฝึกซ้อมอพยพสถานการณ์แผ่นดินไหว (อ่าน 407) 26 ก.ค. 62
ประชุมกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มปฐมวัยโรงเรียนเอกชน (อ่าน 401) 05 ก.ค. 62
กิจกรรมวันไหว้ครู (อ่าน 451) 14 มิ.ย. 62
กิจกรรม จากทีมงานผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ (อ่าน 597) 12 มิ.ย. 62
กิจกรรมวันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (อ่าน 598) 12 มิ.ย. 62
งานวันอนุบาลสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 501) 11 มี.ค. 62
กิจกรรมวันเด็ก (อ่าน 600) 14 ม.ค. 62
กิจกรรมวันคริสตมาสระดับปฐมวัย (อ่าน 506) 20 ธ.ค. 61
วันวิชาการระดับปฐมวัย (อ่าน 1894) 14 ธ.ค. 61
กิจกรรมกีฬาสี ระดับปฐมวัย (อ่าน 621) 04 ธ.ค. 61
SAR ปฐมวัย 2560 (อ่าน 1969) 23 พ.ย. 61
กิจกรรมล่องสะเปาจาววิชชานารี ระดับปฐมวัย (อ่าน 618) 23 พ.ย. 61
English Camp ระดับปฐมวัย (อ่าน 790) 19 ก.ย. 61
ทัศนศึกษา-ชั้นเนอสเซอรี่-เตรียมอนุบาล (อ่าน 694) 14 ก.ย. 61
ชั้นอนุบาล1- 3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (อ่าน 847) 07 ก.ย. 61