ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ระดับปฐมวัย
กิจกรรม Day camp 2015 (อ่าน 799) 09 เม.ย. 58
จุดเทียนถวายพระพรชัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อ่าน 600) 08 เม.ย. 58
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนปฐมวัย (อ่าน 705) 23 มี.ค. 58
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย (อ่าน 762) 23 มี.ค. 58
กีฬาเด็กเล็กจังหวัดลำปาง ประจำปี 2558 (อ่าน 617) 19 มี.ค. 58
ร่วมงานนิทรรศการเปิดโลกปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (อ่าน 775) 19 มี.ค. 58
สาธิตสื่อการสอนของครูระดับปฐมวัยวิชชานารี (อ่าน 648) 19 มี.ค. 58
งานอนุบาลสัมพันธ์ (อ่าน 612) 02 มี.ค. 58
ประเมินภายนอกรอบ 3 วิชชานารีเนอสเซอรี่ (อ่าน 595) 02 มี.ค. 58
ศึกษาดูงาน รร.อนุบาลคริสเตียนสันกอง (อ่าน 778) 05 ก.พ. 58
ผลิตหุ่นตุ๊กตาประกอบการสอน (อ่าน 531) 28 ม.ค. 58
International Puppetshow (อ่าน 455) 28 ม.ค. 58
ประชุมเตรียมความพร้อม สมศ.รอบ 3 (อ่าน 587) 15 ม.ค. 58
มอบเกียรติบัตรตามคุณลักษณะค่านิยม 12 ประการ (อ่าน 661) 15 ม.ค. 58
กิจกรรมวันเด็ก (อ่าน 593) 15 ม.ค. 58
ออกประชาสัมพันธุ์รับนักเรียนใหม่ (อ่าน 468) 15 ม.ค. 58
งาน 126 ปี ลีลาวดีหรรษา (อ่าน 484) 15 ม.ค. 58
รับแจกโอวัลติล (อ่าน 459) 15 ม.ค. 58
เตรียมของขวัญวันคริสตมาส (อ่าน 387) 15 ม.ค. 58
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อการสอน Montessori ระดับปฐมวัย (อ่าน 1574) 17 ธ.ค. 57
ประชุมครูระดับปฐมวัย ประจำเดือน ธันวาคม (อ่าน 596) 17 ธ.ค. 57
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (อ่าน 943) 08 ธ.ค. 57
คุณครูระดับชั้นปฐมวัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (อ่าน 939) 08 ธ.ค. 57
สอนเสริมการอ่านภาษาไทย อนุบาล 3 (อ่าน 742) 14 พ.ย. 57
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก (อ่าน 567) 10 พ.ย. 57
กิจกรรมบูรณาการวันล่องสะเปา (อ่าน 574) 06 พ.ย. 57
ศูนย์เด็กเล็กวิชชานารีเนอสเซอรี่ (อ่าน 686) 03 พ.ย. 57
นักเรียนชั้น อนุบาล 2 ไปทัศนศึกษา (อ่าน 754) 03 พ.ย. 57
นักเรียนอนุบาล 1 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ (อ่าน 753) 15 ต.ค. 57
นัักเรียนชั้นอนุบาล 3 ไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา (อ่าน 502) 15 ต.ค. 57
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยในชั้นเรียน (อ่าน 823) 15 ต.ค. 57
รับแจกเครื่องดื่มโอวัลติน (อ่าน 589) 15 ต.ค. 57
สนับสนุนการสร้างของเล่นสนามให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย (อ่าน 456) 15 ต.ค. 57
โครงการฝึกอบรมเรื่อง เทคนิคการสอนเด็กปฐมวัย (อ่าน 683) 15 ต.ค. 57
มอบของเล่นส่งเสริมพัฒนาการให้กับน้องเล็กชั้นเนอสเซอรี่ (อ่าน 502) 15 ต.ค. 57
“โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” (อ่าน 601) 15 ต.ค. 57