กิจกรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
เข้าร่วมแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 64
นักเรียนคนเก่ง - To Be Number One Teen Dancercise
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 62
กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 62
ทัศนศึกษาระดับชั้น ป.1-4 (ห้องเรียน IEP ) ณ สวนสัตว์เชียงใหม่
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 62
ทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้น ป.1-3
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 62
นักเรียนคนเก่ง - TO BE NUMBER ONE TEEN DENCERCISE
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 62
การแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาคอมพิวเตอร์ระดับชั้น ป 1-3
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 62
งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ 1 จังหวัดลำปาง
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 62
พิธีเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 62
กิจกรรมวันไหว้ครู
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 62