กิจกรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
เข้าร่วมแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 64
กิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง - สอบวัดความรู้วิชาวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 63
ร่วมแข่งขัน Ability Test งานวันวิชาการ โรงเรียนลำปางกัลยาณี
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง - การแข่งขัน Ability Test
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง- BWS EngXpert 2019
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง-สอบวัดความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 63
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 62
กิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญ
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 62
นักเรียนคนเก่ง- แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 ตากเกมส์
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 62
แสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง – แข่งขันเทควันโด
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 62
พิธีปิดโครงการ D.A.R.E
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 62
ทัศนศึกษา – นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4-6
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 62
อบรมโครงการทักษะชีวิตในการป้องกันตัวเอง
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 62
แสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 62
บำเพ็ญประโยชน์
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 62
โครงการ D.A.R.E ป.5
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 62
อบรมโครงการขยายผลการใช้สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพของคนไทย
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 62
แสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง-เหรียญทองเทควันโด
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 62
พิธีเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 62