ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวดีเด่น
                   ดร.วีณา  หาญใจ  ผู้จัดการ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  เข้ารับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุจดีเด่น   ระดับจังหวัด    ประจำปีการศึกษา    2556  จากนายธานินทร์  สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก    ณ   อาคารบุญชูตรีทอง  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย   เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2557      

โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2557,14:13   อ่าน 616 ครั้ง