โรงเรียนวิชชานารี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565 ทุกวัน ในเวลา 08.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพรวมของโรงเรียน
อบรมวิธีการสอนวงโยธวาทิตระดับพื้นฐาน และการใช้โปรแกรมทำภาพแปรขบวน Pyware
งานศาสนกิจตามเอกลักษณ์ “ โรงเรียนวิถีคริสต์”
โครงการส่งเสริมคุณธรรมตามเอกลักษณ์ หัวข้อ “MOVE ON” 01 ส.ค. 65
เข้าร่วมโครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ 18 ก.ค. 65
กิจกรรมรีทรีตครู บุคลากร นักการ 13 พ.ค. 65
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 25 ก.พ. 65
ร่วมนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสก่อตั้งโรงเรียนวิชชานารี ครบ 133 ปี 10 ม.ค. 65
กิจกรรมฐานบูรณาการสุนทรียภาพสร้างทักษะและความสัมพันธ์(วันคริสตมาส) 06 ม.ค. 65
กิจกรรมวันคริสตมาสครูและบุคลากร 06 ม.ค. 65
โครงการค่ายผู้นำสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 16 พ.ย. 64
งานวิชาการ/ภาษาต่างประเทศ ระดับปฐมวัย-ขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565 29 มิ.ย. 65
งานวันอนุบาลสัมพันธ์ 29 มี.ค. 64
กิจกรรมเมนูสมาร์ทศัพท์ภาษาอังกฤษ และรับแจกเครื่องดื่มโอวัลตินสมาร์ท 22 ก.พ. 64
การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มปฐมวัยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง 23 ธ.ค. 63
กิจกรรมการประดิษฐ์กระทง 03 พ.ย. 63
เรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน เรื่องการปฏิบัติตนในการใช้รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ให้ปลอดภัย 19 ต.ค. 63
ติดตั้งอุปกรณ์กันนกพิราบ 08 ก.ย. 63
สถานการณ์เด็กปฐมวัย 3 ตุลาคม 2562 03 ก.ย. 63
งานประกันคุณภาพภายใน
เอกสารคำสั่งงานประกันฯ 64 25 ก.ค. 65
แบบฟอร์มเอกสาร รายงานการดำเนินการโครงการ งาน กิจกรรม ปีการศึกษา 2565 19 ก.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับชอบงานประกันคุณภาพปีการศึกษา 2565 07 ก.ค. 65
คู่มือระบบงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2565 07 ก.ค. 65
แผนผังงานประกันคุณภาพตามแผนปฏิบัติการ ปี 2565 07 ก.ค. 65
การประกาศค่าเป้าหมายปี 2565 07 ก.ค. 65
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา sar ปีการศึกษา 2564 07 ก.ค. 65
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564 17 ก.ย. 64
ผลงานนักเรียนที่โดดเด่น
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง – รับรางวัลการประกวดวาดภาพศิลปกรรมเด็กและเยาวชน ARTVERSE
รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดสื่อออนไลน์สร้างสรรค์
งานกิจการนักเรียน ระดับปฐมวัย-ขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมนมัสการพระเจ้าและถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 11 ส.ค. 65
กิจกรรมนมัสการพระเจ้าและถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 27 ก.ค. 65
โครงการอบรมสัมมนา “สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครลำปาง” 12 ก.ค. 65
ร่วมช่วยในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ 05 เม.ย. 64
นักเรียนคนเก่งสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอ 01 ก.ย. 60
นักเรียนคนเก่งสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จ.ลำปาง) 30 ส.ค. 60
นักเรียนคนเก่งสาระการเรียนรู้ศิลปะ (แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จ.ลำปาง) 30 ส.ค. 60
นักเรียนคนเก่งสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จ.ลำปาง) 30 ส.ค. 60
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
นักศึกษาวิชาทหารช่วยดูแลกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.4-6 23 ธ.ค. 63
ร่วมการประชุมหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร 23 ธ.ค. 63
พิธีเปิดการฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และ 5 12 ต.ค. 63
พิธีเปิดการฝึก -ไหว้ครู นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 12 ต.ค. 63
พิธีจบการฝึกภาคสนาม ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หญิง ปีการศึกษา2562 06 ก.พ. 63
พิธีจบการฝึกภาคสนาม ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ชาย ปีการศึกษา2562 06 ก.พ. 63
โครงการ รด.จิตอาสา 15 ม.ค. 63
ร่วมประชุมหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา2562 ครั้งที่ 2 11 ธ.ค. 62
งานอนามัยโรงเรียน
วัคซีน 18 มี.ค. 64
เคลือบหลุมร่องฟันและทาฟลูออไรด์ 08 ก.พ. 64
โครงการจิตอาสา 10 ส.ค. 63
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 24 ก.ค. 63
ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก 20 ก.ค. 63
ตรวจสุขภาพช่องปาก 23 ม.ค. 63
งานทันตกรรม 22 ก.ค. 62
เดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย 31 พ.ค. 62
งานบริหารจัดการ
ติดตั้ง คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการชั้น 2 อาคาร 111ปี 09 ส.ค. 65
ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2565 19 ก.ค. 65
จ่ายเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนฯ 11 ก.ค. 65
งานติดตั้ง TV Samsung ขนาดจอภาพ 65 นิ้ว 08 ก.ค. 65
โครงการปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล 1-3 08 ก.ค. 65
สภาพแวดล้อม 17 ต.ค. 57