ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
เพลงโรงเรียน
พันธกิจ / เป้าหมาย
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
แผนที่โรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
สมาคมนักเรียนเก่าวิชชานารี
ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวิชชานารี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/08/2014
ปรับปรุง 24/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 670460
Page Views 929137
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ปกครองเกรียง ฐิติจำเริญพร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ / ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ตัวแทนจาก : -
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : ศาสนาจารย์ทินกร ศิริธวนากุล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : -
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : ศาสนาจารย์ชัชวาล ขัดสีใส
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : -
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : ศาสนาจารย์ประสงค์ ทองเณร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : -
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายพิพัฒน์ ทรัพย์รุ่งทวีผล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : -
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดารุณี แสนใจกล้า
ตำแหน่ง : กรรมการ ผู้แทนครู
ตัวแทนจาก : -
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นางสุวารี เกี๋ยงคำ
ตำแหน่ง : กรรมการ ผู้จัดการ
ตัวแทนจาก : -
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นางวันเพ็ญ นำทาน
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการ
ตัวแทนจาก : -
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -