ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
เพลงโรงเรียน
พันธกิจ / เป้าหมาย
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
แผนที่โรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
สมาคมนักเรียนเก่าวิชชานารี
ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวิชชานารี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/08/2014
ปรับปรุง 24/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 670445
Page Views 929122
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ครูฝ่ายสนับสนุนการสอน

นางสาวดารุณี แสนใจกล้า
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางสาวมาลินา ปัญญาชัย
เจ้าหน้าที่การเงิน /ครูพิเศษ

นางสาววิชุดา วรรณธนะชัย
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวลักษณ์ ธีรบรรจง
เจ้าหน้าที่ธุรการ/ ครูพิเศษ

นางพิศมัย เอื้ยงทอง
นายทะเบียน

นางวันทนา วรรณารักษ์
ครูฝ่ายสนับสนุนการสอน

นางสาวปวีณา กันทะวะ
ครูฝ่ายสนับสนุนการสอน

นางประคอง บูรณะเครือ
ครูฝ่ายสนับสนุนการสอน

นางญาณ์พัทธิ์สุดา สท้านไตรภพ
ครูฝ่ายสนับสนุนการสอน