ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
เยี่ยมเยือนคริสตจักรประสบสุข

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฏาคม 2017  ทีมงานศาสนกิจ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนวิชชานารี   ร่วมเยี่ยมเยีอนคริสตจักรประสบสุข   อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง  โดยร่วมนมัสการพระเจ้าและสอนรวีวารศึกษา  เทศนา โดย ศาสนาจารย์วีระ ขันอุระ ประธานคริสตจักรภาค3 ลำปาง

  (ภาพ: ..มินตรา   แสงศิริ /ข่าว : .กาญจนา  วิชัยคำ)

โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2560,09:04   อ่าน 524 ครั้ง