ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
เยี่ยมเยียนคริสตจักรเกียรติการุณ

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2018   ผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียนฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนวิชชานารี  เยี่ยมเยือนคริสตจักรเกียรติการุณ  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง  โดยร่วมนมัสการพระเจ้า สอนรวีวารศึกษาและถวายเพลงขอบพระคุณพระเจ้า   เทศนา โดย ศาสนาจารย์มนตรี   ขัดสีใส  พระธรรมมัทธิว 26:36-46  หัวข้อ การอธิษฐาน

 ( ภาพ: อ.พิมพ์พิไล   คนไว  / ข่าว : อ.กาญจนา  วิชัยคำ )

โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2561,08:31   อ่าน 360 ครั้ง