งานศาสนกิจตามเอกลักษณ์ “ โรงเรียนวิถีคริสต์”
โครงการค่ายผู้นำสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการจัดโครงการค่ายผู้นำสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 ร่วมกับนักเรียนมิชชั่นทีม เพื่อจัดสรรหานักเรียนที่มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในกระบวนการทำงานเป็นทีม เกิดคุณลักษณะความเสียสละ อดทน และมีจิตสาธารณะ ในโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตามวิถีประชาธิปไตย

โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2564,08:10   อ่าน 258 ครั้ง