ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
ฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2560

ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารเสรี   วงค์สรรเสริญ ได้เข้ารับการฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32  จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดยมีผู้บัญชาการ มนทลทหารบกที่ 32 เป็นประธานเปิดพิธีการฝึก

(ภาพ : อ.เสรี   วงค์สรรเสริญ / ข่าว อ.พิมพ์พิไล   คนไว)

โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2560,08:33   อ่าน 282 ครั้ง