ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
จิตอาสาช่วยกิจกรรมการเดินทางไกล-ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป. 4 – ป.6

ตัวแทนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 - 3 มีจิตอาสาช่วยกิจกรรมการเดินทางไกล ของโครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณชุมชนเจริญประเทศ

(ภาพ : อ.เสรี /ข่าว : อ.พิมพ์พิไล)

โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2560,15:30   อ่าน 290 ครั้ง