ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานอนามัยโรงเรียน
เดินรณรงค์รัฐ ราษฏร์ ประสานใจ ต้านภัยไข้เลือดออก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครลำปาง  อสม.เจริญประเทศ  โรงเรียนไตรภพวิทยาและโรงเรียนวิชชานารี ร่วมเดินรณรงค์รัฐ ราษฏร์ ประสานใจ ต้านภัยไข้เลือดออก เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงภัยของโรคไข้เลือดออกและช่วยกันควบคุม ป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย   ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560

(ภาพ/ข่าว:อาจารย์กาญจนา    วิชัยคำ)

โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2560,08:39   อ่าน 392 ครั้ง