ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานอนามัยโรงเรียน
15 มิถุนายน “วันไข้เลือดออกอาเซียน” (ASEAN Dengue Day)

จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสถิติผู้ป่วยจำนวนมากสุด ในกลุ่มประเทศกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จึงได้มีมติร่วมกัน กำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในประเทศตระหนักในการป้องกันโรค และร่วมกันแก้ปัญหา  ในปีนี้โรงเรียนวิชชานารีได้จัดกิจกรรมรณรงค์ ต้านภัยไข้เลือดออก โดยให้ความรู้หน้าเสาธงเกี่ยวกับวันไข้เลือดออกอาเซียน เพื่อให้นักเรียนตระหนักในการป้องกันโรค และมีส่วนร่วมนการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทุก    วัน ร่วมกับมาตรการ ๓ เก็บ คือ เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก  เก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย  เก็บน้ำปิดให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายวางไข่   และเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนทุกคน ในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทั้งในครัวเรือนและ ชุมชน อย่างต่อเนื่อง

(ภาพ: อาจารย์พิมพ์พิไล  คนไว และอาจารย์กรุณา   วงศ์ตุมมา / ข่าว : อาจารย์กาญจนา   วิชัยคำ)

โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2560,08:00   อ่าน 391 ครั้ง