ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายวิชาชีพครู “ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ"

อาจารย์อัมพรรัตน์ วงศ์สรรเสริญ รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครูเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู PLC เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายวิชาชีพครูและผู้ประสานงานโครงการเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ” ( Professional Learning Community : PLC ) วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องโสต อาคารร่มเกล้า โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลั 

(ภาพ/ข่าว อ.สิริโสภา  โสภา)

โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 200 ครั้ง