ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
งาน Cristmas Night 2017

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560  โรงเรียนวิชชานารี ได้จัดงาน Cristmas Night 2017  เพื่อหารายได้สมทบทุน สร้างห้องน้ำนักเรียน และพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในนามของผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวิชชานารี ขอขอบพระคุณท่าน ผู้ปกครองเกรียง ฐิติจำเริญพร ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ขอขอบคุณสมาคมนักเรียนเก่าวิชชานารี ชมรมผู้ปกครองฯ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนด้วยดีตลอดมา และค่ำคืนนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพระพรมาเหนือทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้การดำเนินงานในค่ำคืนนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณค่ะ

โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2561,09:59   อ่าน 150 ครั้ง