ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
อบรมชิงปฏิบัติการยกผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนเอกชน

เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2560 อ.รวีวรรณ อ.สิริโสภา อ.วรรณพร อ.ปริศนา อ.ภัทรชนก อ.สัญชัย อ.ปาริชาติ อ.พิมพ์พิลัย และอ.อำนวย ได้เข้าร่วมการอบรมชิงปฏิบัติการยกผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนเอกชนในระบบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยได้จัดทำวิเคราะห์ข้อสอบทางการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คือ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
(ภาพ/ข่าว   อ.สิริโสภา   โสภา)

โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 145 ครั้ง