ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

     ระดับปฐมวัยโรงเรียนวิชชานารีได้รับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2557,16:51   อ่าน 516 ครั้ง