ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับดีมาก

     โรงเรียนวิชชานารี  รับเกียรติบัตรโรงเรียนเอกชนที่มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับดีมาก  จากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2557,17:07   อ่าน 528 ครั้ง