ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
เยี่ยมเยือนคริสตจักรศาลาไชย

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2017  ทีมงานศาสนกิจ  ผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียนฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนวิชชานารี  เยี่ยมเยือนคริสตจักรศาลาไชย   อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  โดยร่วมนมัสการพระเจ้าและสอนรวีวารศึกษา   เทศนา โดย ศาสนาจารย์มนตรี   ขัดสีใส 

 (ภาพ: น.ส.มินตรา   แสงศิริ  / ข่าว : อ.กาญจนา  วิชัยคำ)

โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2560,09:57   อ่าน 420 ครั้ง