ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
ค่ายทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา 2561

ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับฝ่ายศาสนกิจ ของทางโรงเรียนวิชชานารี ได้ร่วมกันจัดโครงการ ค่ายทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ โรงเรียนวิชชานารี โดยมี ดังนี้ กิจกรรมการนัมสการพระเจ้า การปฐมนิเทศน์จากฝ่ายวิชาการ กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมศาลพบปะประชาชน กิจกรรมโรงเรียนของเรา และกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้

โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,09:52   อ่าน 156 ครั้ง