โรงเรียนวิถีคริสต์
เยี่ยมเยียนคริสตจักรดงพระพร

วันอาทิตย์ที่ 11ตุลาคม 2020  ทีมงานศาสนกิจ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนวิชชานารี ร่วมเยี่ยมเยียนคริสตจักรดงพระพร อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง เทศนาโดยศาสนาจารย์มนตรี  ขัดสีใส พระธรรม1ยอห์น3:1-10

(ภาพ/ข่าว : .กาญจนา  วิชัยคำ)

โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,11:15   อ่าน 348 ครั้ง