งานศาสนกิจตามเอกลักษณ์ “ โรงเรียนวิถีคริสต์”
เยี่ยมเยือนคริสตจักรแก้วเมืองมูล

วันอาทิตย์ที่ 7  มีนาคม 2021  ทีมงานศาสนกิจ ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนวิชชานารี ร่วมเยี่ยมเยือนคริสตจักรแก้วเมืองมูล อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง เทศนาโดยศาสนาจารย์อมร  สารสมุทร พระธรรม2โครินธ์ 9:15 หัวข้อ ที่สุดของชีวิต

(ภาพ/ข่าว : .กาญจนา  วิชัยคำ)

โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2564,08:37   อ่าน 393 ครั้ง