งานศาสนกิจตามเอกลักษณ์ “ โรงเรียนวิถีคริสต์”
เยี่ยมเยือนคริสตจักรเบ็ธเอล

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนวิชชานารี ร่วมนมัสการพระเจ้าและเยี่ยมเยือนคริสตจักร เบ็ธเอล บ้านแป้น จังหวัดลำพูน เทศนาโดย ศจ.มนตรี  ขัดสีใส ผู้จัดการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชชานารี ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้เยี่ยมเยือนครอบครัว ดร.สุรภี วงค์ไพบูลย์ อดีตผู้จัดการ - ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชชานารี ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพระพรท่านและครอบครัวให้มีสันติสุขในองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไป  (ปชส.รร.วิชชานารีรายงาน)

โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2564,15:45   อ่าน 254 ครั้ง