งานศาสนกิจตามเอกลักษณ์ “ โรงเรียนวิถีคริสต์”
กิจกรรมวันคริสตมาสครูและบุคลากร

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวิชชานารีได้จัดกิจกรรมวันคริสตมาสครูและบุคลากร เพื่อเฉลิมฉลองขอบพระคุณพระเจ้าและเป็นการสามัคคีธรรมร่วมกันโดยมี ผป.ดร.เกรียง ฐิติจำเริญพร อาจารย์เสาวลักษณ์ ดีแก้ว และ ผป.อรุณี นามวงค์การ เป็นเกียรติร่วมงานและกล่าวคำอวยพรวันคริสตมาสให้กับครูบุคลากรทุกคนด้วย

โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2565,08:52   อ่าน 460 ครั้ง