โรงเรียนวิถีคริสต์
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนวิชชานารีจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 21-24กุมภาพันธ์ 2022 ระดับชั้น อ.1-ม.6 หัวข้อ”จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน” โดยมีทีมนมัสการ นันทนาการ นำโดยคุณยศวดี (พี่นุ่น คจ.ไทยลำปาง) และนักเรียนมิชชั่นทีม ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้รับใช้สังกัดภาคที่ 3 ที่ได้สละเวลาร่วมรับใช้แบ่งปันเทศนาให้กับนักเรียน นำโดย ศจ.ปราโมทย์ ,ศจ.ชัชวาล,คศ.นันทกา,ศบ.พรรณี(คจ.ไทยลำปาง) ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านค่ะ
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2565,00:00   อ่าน 198 ครั้ง