โรงเรียนวิถีคริสต์
กิจกรรมรีทรีตครู บุคลากร นักการ

โรงเรียนวิชชานารีได้จัด กิจกรรมรีทรีตครู บุคลากร นักการ เพื่อให้คณะครู บุคลากร โรงเรียนวิชชานารี เข้าใจถึงเป้าหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยและมีภาวะผู้นำและจิตวิญญาณความเป็นครู ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมตามเอกลักษณ์  ในหัวข้อ “สู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา” เมื่อวันอังคารที่ 10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 08.00-12.00 น. ณ  ใต้ถุนอาคาร 105 ปี

โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2565,11:12   อ่าน 15 ครั้ง