กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
โครงการ รด.จิตอาสา

วันที่ 9 และ 15 มกราคม 2563 สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวิชชานารีได้นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1-3 พัฒนาสวนสาธารณะเขลางค์นคร และชุมชนเจริญประเทศ ริมแม่น้ำวัง ให้สะอาดสวยงามรักษาสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนร่มรื่น และช่วยเหลือครูทำกิจกรรมในโรงเรียน ในโครงการ รด.จิตอาสา ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2563,15:39   อ่าน 1042 ครั้ง