กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
นักศึกษาวิชาทหารช่วยดูแลกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.4-6

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 โรงเรียนวิชชานารีได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป. 4-6 โดยมีนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวิชชานารี ช่วยเหลือดูแลน้องๆตลอดทุกกิจกรรม การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2563,15:03   อ่าน 371 ครั้ง