ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานอนามัยโรงเรียน
อบรมนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพโรงเรียนวิชชานารี

ดร.สุรภี   วงค์ไพบูลย์   ผู้จัดการ ผู้อำนวยการโรงเรียน  กล่าวเปิดการอบรมนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ   มีตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 40 คน  เข้ารับการอบรม  วิทยากรโดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคมและกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลลำปาง  สนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครลำปาง วันที่ 5 กันยายน 2560  ณ ห้องประชุมอำนวยการ  โรงเรียนวิชชานารี

(ภาพ/ข่าว : อาจารย์กาญจนา   วิชัยคำ)

โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2560,10:19   อ่าน 352 ครั้ง