ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ระดับปฐมวัย
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ครูระดับปฐมวัยนำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น เนอสเซอรี่-ชั้นอนุบาล 3 เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและกิจกรรมวันแม่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 เพื่อให้นักเรียนแสดงความจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และปลูกจิตสำนึกในความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยมีการแสดงบนเวทีของนักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ และ 2 ห้อง IEP  พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีความกตัญญูกตเวที และให้นักเรียนนำการ์ดอวยพรมอบให้กับคุณแม่ ณ หอประชุม100ปี วิชชานารี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

( อ.จินตภาส์ ภาพ / ข่าว )

 

โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2560,00:00   อ่าน 404 ครั้ง