ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ระดับปฐมวัย
กิจกรรมบ้านนักวิยาศาสตร์น้อย

ครูระดับปฐมวัยได้นำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนอสเซอรี่ – ชั้นอนุบาล 3 เข้าร่วมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปีการศึกษา2560 ในหัวข้อ “  บ้านแห่งอนาคต ” ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้และการทดลองทั้งหมด ฐาน บริเวณหน้าอาคารเรียนระดับปฐมวัย  เมื่อวันที่ กันยายน 2560

( อ.จินตภาส์  อ. อำพร ภาพ/ข่าว )

โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2560,00:00   อ่าน 410 ครั้ง