ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ระดับปฐมวัย
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นอนุบาล 2

ครูระดับปฐมวัยนำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษาฟาร์มแกะ         HUG YOU อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ในการไปทัศนศึกษาครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะและการดำรงชีวิตของแกะ โดยมีครูพิเศษและนักศึกษาวิชาทหารคอยดูแลและควบคุมนักเรียนอย่างใกล้ชิด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 

( อ.จินตภาส์ อ.อำพร ภาพ/ข่าว)

โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2560,11:00   อ่าน 415 ครั้ง