ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ระดับปฐมวัย
ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง ชั้นอนุบาล 3

ครูระดับปฐมวัยได้นำนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง ให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีครูและผู้ควบคุมดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด      เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

( อ.จินตภาส์ ข่าว /อ.วันทนา ภาพ)

โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2560,08:41   อ่าน 409 ครั้ง