ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ระดับปฐมวัย
กิจกรรมการประดิษฐ์กระทงระดับปฐมวัย

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ครูระดับปฐมวัยนำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนอสเซอรี่ – ชั้นอนุบาล 3 เข้าร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์กระทง มีการจัดกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ โดยมีครูพิเศษและตัวแทนผู้ปกครองระดับปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย ณ บริเวณอาคารเรียนระดับปฐมวัย

( อ.จินตภาส์ /ภาพและข่าว )

โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2560,10:04   อ่าน 405 ครั้ง