ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ระดับปฐมวัย
การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน

โรงเรียนวิชชานารีได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชนโดยมีการจัดการแข่งขันทั้งหมด 2 รายการ ดังนี้ 1. การแข่งขันแอโรบิค  2. การแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ  ทางโรงเรียนวิชชานารีได้นำนักเรียนระดับปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 เข้าร่วมในการแข่งขันและได้รับรางวัล  ดังนี้

1.  การแข่งขันเต้นแอโรบิค  ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ

2. การแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ ได้รับรางวัล   รองชนะเลิศอันดับ

โดยมีครูพิเศษและครูระดับปฐมวัยเป็นผู้ควบคุมฝึกซ้อมในการแข่งขันครั้งนี้  ณ หอประชุม 100 ปีวิชชานารี  เมื่อ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 

( อ.วันเพ็ญ ภาพ / อ.จินตภาส์ ข่าว )                                                                                         

                                             

โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2560,10:14   อ่าน 426 ครั้ง