ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ระดับปฐมวัย
งานวันอนุบาลสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม2561โรงเรียนวิชชานารีจัดงานวันอนุบาลสัมพันธ์ โดยมี ดร.สุรภี วงค์ไพบูลย์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่ผ่านเกณฑ์เตรียมความพร้อมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย นักเรียนที่มีพัฒนาการดีเด่นด้านต่างๆ และนักเรียนดุริยางค์ ประจำปีการศึกษา 2560ณ คริสตจักรที่ 1 ลำปาง

( อ.จินตภาส์ อ.อำพร ภาพ/ข่าว)

โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2561,09:37   อ่าน 302 ครั้ง