งานวิชาการ/ภาษาต่างประเทศ ระดับปฐมวัย-ขั้นพื้นฐาน
วันอนุบาลสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวิชชานารีได้จัดงานอนุบาลสัมพันธ์ โดยมี ดร.สุรภี  วงค์ไพบูลย์ ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่ผ่านเกณฑ์เตรียมความพร้อมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และนักเรียนที่มีพัฒนาการดีเด่นด้านต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ คริสตจักรที่ 1 ลำปาง

( อ.จินตภาส์ ข่าว / ครูประชาสัมพันธ์ ภาพ )

โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2563,13:15   อ่าน 684 ครั้ง