งานวิชาการ/ภาษาต่างประเทศ ระดับปฐมวัย-ขั้นพื้นฐาน
เรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน เรื่องการปฏิบัติตนในการใช้รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ให้ปลอดภัย

วันที่ 16 กันยายน 2563 ครูระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล1-2 ได้พานักเรียนออกมาเรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนตามแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน เรื่องการปฏิบัติตนในการใช้รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ให้ปลอดภัย พร้อมการฝึกซ้อมกรณีเด็กนักเรียนติดอยู่ในรถเพื่อเป็นการฝึกซ้อมให้นักเรียนช่วยเหลือตนเองได้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง ณ อาคารเรียนระดับปฐมวัย

โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2563,08:30   อ่าน 552 ครั้ง