งานวิชาการ/ภาษาต่างประเทศ ระดับปฐมวัย-ขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมการประดิษฐ์กระทง

ครูระดับปฐมวัยนำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนอสเซอรี่ - ชั้นอนุบาล 3 ร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงจากวสดุธรรมชาติ โดยมีครูพิเศษ และตัวแทนผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย ในเทศกาลวันลอยกระทง ณ ห้องเรียนระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม  2563

โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2563,09:37   อ่าน 548 ครั้ง