งานวิชาการ/ภาษาต่างประเทศ ระดับปฐมวัย-ขั้นพื้นฐาน
การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มปฐมวัยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  19 ธันวาคม 2563 โรงเรียนวิชชานารีได้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มปฐมวัยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง ณ หอประชุม 100 ปี วิชชานารี ครูระดับปฐมวัยได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันได้รับรางวัลทั้งหมด 3 กิจกรรมดังนี้                  

1. การเล่านิทานประกอบท่าทาง ประเภทเดี่ยว ได้รับรางวัลเหรียญเงิน                                       

 ด.ญ.อัญมณี ภู่เจริญ ติ๊บวัน

2. การปั้นดินน้ำมัน ประเภททีม หัวข้อ สวนสัตว์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ด.ญ.ชิโรธรณ์. แพนพัฒน์

ด.ญ.ณัฏฐ์นริน อินต๊ะคุณากร        

ด.ช.วุฒิภัทร แซ่ลิ้ม             

3. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ประเภททีม หัวข้อ โรงเรียนของฉัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง                                   

ด.ญ.ดลฤทัย คำพิงค์ชัย          

ด.ญ.ธีร์วรินธร เรืองนุ้ย                

ด.ช.ณพล แสงศรีเรือง 

โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2563,09:41   อ่าน 488 ครั้ง