งานวิชาการ/ภาษาต่างประเทศ ระดับปฐมวัย-ขั้นพื้นฐาน
งานวันอนุบาลสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 09.00 น. โรงเรียนวิชชานารีจัดงานวันอนุบาลสัมพันธ์โดยมี ดร.สุรภี วงค์ไพบูลย์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่ผ่านเกณฑ์เตรียมความพร้อมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และนักเรียนที่มีพัฒนาการดีเด่นด้านต่างๆประจำปีการศึกษา 2563 ณ คริสตจักรที่ 1 ลำปาง 

(อ.ณัฐพัชร์ อ.รวีวรรณ ภาพ/อ.อำพร ข่าว)

โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2564,08:26   อ่าน 375 ครั้ง