ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
ประชุมปรึกษาโครงการพัฒนาโรงเรียนวิชชานารี

คณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาโรงเรียนจากดอกผลกองทุนพัฒนามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย   ปีการศึกษา 2017 ประกอบด้วย ผู้ปกครองชนะ  ศรีเพ็ญ  , ผู้ปกครอง ดร.ประพันธ์  ทรรศนียากร ,  ศาสนาจารย์สยาม  ม่วงศักดิ์ และผู้ปกครอง ดร.สิริลักษณ์   เฟื่องกาญจน์  มาร่วมประชุมปรึกษาโครงการพัฒนาโรงเรียนจากดอกผลกองทุนพัฒนามูลนิธิฯ กับคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียนวิชชานารี นำโดย  ผู้ปกครอง ดร.สุรภี  วงค์ไพบูลย์ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2017 เวลา10.30.  ณ ห้องประชุมเกียรติคุณ โรงเรียนวิชชานารี 

( อ.สิริโสภา  โสภา / ถ่ายภาพ และ อ.สุวารี  เกี๋ยงคำ / ข่าว)

โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2560,13:48   อ่าน 242 ครั้ง